НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ


I. Могат ли да получат от къщата на своите мечти?


По тази технология се строят къщи и сгради с различна архитектура, разпределения и функции. Ограниченията се свеждат до това, че не могат да се строят небостъргачи Реално в България се строи до два етажа но има вече и проекти за триетажни сгради.

II. Има ли специални изисквания към терена.


Тук отговора е НЕ - с тези конструкции може да се строи навсякъде където строителството не е изрично забранено - защото конструкциите на този тип сгради са от 7 до 9 пъти по-леки от традиционното строителство.

III. Топло и звуко-изолацията на сградите.


Това е строителната система, която дава най-добри показатели в тази област и затова ще отделим малко повече време на този въпрос.
Единствено по този метод на строителство могат да се строят така актуалните в развитите страни ниско енергийни и пасивни къщи.
Ниско енергийна е тази сграда за която при различните климатични условия на Европа се нуждае от 30 до 70 кw.ч/м2 енергии за отопление или охлаждане за цяла година. Това се равнява на 3 до 7 л. течни горива или 3 до 7 мЗ природна газ.
Сглобяемите къщи от дървесина отдавна покриват този стандарт.
Следващата по-висока категория ниско енергийни сгради са така наречените З литрови къщи. Това е сграда, която се нуждае от Зл течно гориво или Зм2 природен газ или по-малко от 30 кw.ч/м2 жилищна площ за целогодишна климатизация. Такива сгради вече масово се строят чрез сглобяеми елементи с дървена носеща конструкция.
При тези сгради има и повишени изисквания към прозорците, които трябва да са от дърво или пластмаса с трислоен стъклопакет.
Най-високата категория ниско енергийна сграда е така наречената пасивна къща. При нея разходите на енергия за поддържане на микроклимата са под 10 кw.ч/м2 жилищна площ в годината, които не е необходимо да бъдат внасяни като допълнително количество енергия, а могат да се осигурят от отделяната енергия при обитаването на жилището (готвене, къпане, човешка топлина, осветление, хладилник и др.) и от акумулиране на слънчевото греене (добро изложение, соларни инсталации).
Отделяната или проникнала в дома топлоенергия се улавя от филтрираща система и термо помпи и се акумулира в специален топлообменник, от където се ползва при нужда.
За управлението и функционирането на подобни къщи има изградени специални компютърни системи и програми. Разбира се за България това все още звучи екзотично, но това е бъдещето.
Може да си зададете въпроса, защо такива къщи да не могат да се строят и по традиционния начин?
Отговора е следния: Външните стени на тези къщи трябва да имат коефициент на изолация под 0.2W (м2К) за ниско енергийните и 0.15W (м2К) за пасивните къщи.
За да се постигнат тези параметри дебелината на стената изградена от:
многослоен панел с дървена носеща конструкция достига до 30 - 35 см.
железобетонна с мазилка - над 10 м практически невъзможно.
тухлена стена (четворки) с мазилка - дебелината трябва да е 140-160 см.
стена от порест бетон (Ytong) - 1.00 м
стена от масивно дърво - 70 см.
Затова, за да се подобрят малко изолационните параметри на монолитните сгради, се прибягва до допълнителни външни изолации, но елиминирането на всички термомостовс е практически невъзможно.

IV. По пожароустойчивост


Лесно се приема, че щом е дърво, значи гори и затова тези сгради са иожаро-неустойчиви, но не са прави защото:
1. Изследванията в много страни показват, че пожарите почти никога не започват от конструкцията на сградите, а винаги извън тях (ел. уреди, дрехи, книги, обзавеждане, химикали и др.)
2. Използваните в панелите гипсови плочи или минерална вата, които са негорими и пожарозащитни материали предпазват конструкцията от възникнали пожари.
3. Ако въпреки всичко разгорелия се пожар е толкова силен, че достигне конструкцията (обикновено в нормални сгради това време е след 30 до 60 мин.) идва ред на уникалните способности на дървото като конструкционен материал.
А именно :
- То не променя носещата си способност при висока температура (за разлика от металите)
- В процеса на горене върху дървото се образува слой въглен, който рязко забавя процеса на горене в дълбочина.
Във връзка с това са правени много опити. Най елементарния е следния: Върху две опори са поставени две греди с еднакви сечения - метална и дървена. Върху дървената греда е поставена тежест, а върху металната не. Под тях се запалва силен огън. След няколко минути металната греда губи всякаква устойчивост и под собствената си тежест се огъва и пропада. Дървената греда се запалва но продължава да държи тежестта няколко часа.
4. Всичко това е добре известно на специалистите, затова този тип сгради се използват без проблеми не само за жилищно строителство, но и за обществени сгради, детски домове, старчески домове, администрации, хотели и др.
5. Накрая за да завършим с пожарите, трябва да се има предвид и следното:
- За специални сгради с особени изисквания има вече такива химически препарати, които правят дървото практически незапалимо.
- Ако пък в нормална сграда възникне по някаква причина голям пожар, който не може да бъде угасен часове наред, то все едно каква е сградата, тя става неизползваема или възстановяването и е по-скъпо от ново строителство.
- То тогава нашите сгради пак имат преимущество - разчистването па терена е няколко пъти по-бързо и евтино.

V. След пожарите идна ред на наводненията.


Как се държат тези конструкции в среда с повишена влажност или при директно наводнение.
Нека първо да разгледаме по-тежкия случай:
При евентуално наводнение, водата която облива тези конструкции не попива в тях, тъй като влагоемкостта па материалите от които са изградени е в рамките на няколко процента при 24 часов престой във вода. Като се има в предвид малкия обем от вода, които ще поемат материалите, е нормално след това тя бързо да се изпари. Този процес се ускорява и от специалната конструкция на стените, които имат вертикална циркулация на въздуха вътре в тях.
При променлива атмосферна влажност, тези сгради се държат чудесно благодарение на специфичните свойства на дървото и гипса, които лесно абсорбират и отдават атмосферната влага без тя да кондензира по тях.
Като допълнителна мярка, дървесните елементи които имат досег с бетонната основа и на височина до 80 см от нея се импрегнират против влага. По този начин се защитават от евентуален пробив на хидроизолацията и от евентуално просмукване на влага от основите.

VI. Земетресението.


Това е ужасът за всяко строителство. Мерките които се вземат при масивното строителство са много строги и струват скъпо. Тъй като едно земетресение нанася много щети и взема много жертви.
Строителството на сглобяеми сгради с дървена конструкция се препоръчва за земетръсните райони по следните причини:
1. Дървото като конструкционен материал е изключително еластично и здраво. То понася големи еднократни натоварвания и след това възстановява първоначалното си положение.
2. В тези сгради няма монолитни (неподвижни) връзки, Всички сглобки понасят определено разместване без да се разрушават.
3. Значително по-ниското тегло на конструкцията допринася и за много по-малки инерционни сили, както и за много по-малко жертви и облекчени спасителни действия при евентуални разрушения.

VII. Защо се казва, че тези къщи са екологични ?


Тези къщи са екологични в две направления:
1. Икономия на енергия - за добив и преработка на материалите както и за самото строителство се използва многократно по-малко енергия отколкото при традиционното строителство.
Пример: С енергията изразходвана за добив и преработка на 1000 кг дървени материали могат да се добият: 417 кг - тухли, 333 кг - цимент, 50 кг - стомана, 10 кг - алуминий.
Като казахме и преди това, че самите конструкции са няколко пъти по-леки, то разхода на енергия за това строителство е много пъти по-нисък от монолитното строителство.
При експлоатацията на жилищата се използва значително по-малко енергия, заради изключителните им изолационни качества.
А икономията на енергия е най-добрият показател за опазване на природата.
2. Екологично чисти за обитаване :
- Всички материали, които се използват са естествени с минимални и без химични обработки и добавки.
- Дървените материали и гипсовите плочи са естествен регулатор на влажността в помещенията.
- Изключително бързо и икономично се управлява микроклимата в сградата.
Пояснение: Това се дължи на факта, че конструкцията на тези сгради е неутрална към топлината (не я акумулира). Това означава, че ако искате да промените температурата в някое помещение, е необходимо само да охладите или затоплите обема от въздух, който е в него без да се притеснявате, че трябва да затопляте или охлаждате и стените, пода и тавана. Този ефект се чувства много силно при сгради, които не се обитават постоянно.

VIII. Дълготрайност на сградите построени но този метод.


Срока за експлоатация на една сграда независимо какъв тип е се определя от три условия:
1. Дали използваните материали в конструкцията като стареят и с времето губят качествата си?
Дървесината като основен конструкционен материал е доказано, че ако не с подложена на външни вредители не променя качествата се с течение на времето. Затова строителите с дървесина предприемат някои мерки за да я предпазят от вредителите:
- Дървесината, която се влага в конструкциите е с не по-ниско качество от II-ро (т.е. липса на заболявания и вредители)
- Задължително се суши в камери при висока температура вследствие на което яйцата и ларвите на вредителите се унищожават.
- В някои случаи се прави и допълнителна импрегнация.
2. Нормалната експлоатация и поддръжка на сградата.
Практиката показва, че сгради с дървена конструкция се експлоатират успешно вече 100 и повече години.
След като се убедят, че жилището не отстъпва, а напротив по много показатели превъзхожда останалите, нашите клиенти естествено стигат и до последния въпрос:

IX . Колко бързо се строят и колко ще струва?


Тъй като технологията е изградена изцяло върху сухото строителство, то този метод позволява къси срокове на изработка независимо от метеорологичните условия. За България засега реалните срокове са от 2 до 3 месеца за производство (през което време може да се изгради фундамента и инфраструктурата) и от 1 до 4 седмици - монтаж, в зависимост от големината на сградата и степента па завършеност.
Цените в зависимост от типа на сградата и степента на завършеност се движат между 180 и 300 Евро/м2 за България.
Лого

Свържете се с нас

0887450719 Пон-Птк 09:00-18:00ч viber viber
Създаден © 2010 - 2024 amko-bg.com         Всички права запазени         Програми и дизайн от НЕПТУН 92

Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече Съгласен съм